News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 23, 2012
Kontak pou Laprès:
Gerard Philippeaux

305-694-2779

Komisyonè Jean Monestime envite piblik la vin selebre 208yèm anivèsè Endepandans Ayiti


Yap envite rezidan Konte Miami-Dade yo vin rankontre Komisyonè Distrik 2 Jean Monestime a 9:00 a.m. jou madi 24 janvye 2012, nan Stephen P. Clark Center pou komemore 208yèm anivèsè endepandans Ayiti.  Komisyonè Jean Monestime ap tou pwofite okazyon sa a pou rekonèt plizyè lidè ki sot nan divès sektè nan kominote a.  

 

Komisyonè Jean Monestime se premye Ayisyen-Ameriken ki sèvi nan Komisyon Konte Miami-Dade.

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo Komisyonè Jean Monestime lan nan 305-694-2779.

Kiyès:
Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime
Kisa:
Selebrasyon 208yèm anivèsè Endepandans Ayiti
Kilè:
Janvyé 24, 2012, 9:00 a.m.
Kikote:
Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, Sal Komisyonè Konte, 2zyèm Etaj
Anba Lavil Miami, FL