News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Oktòb 22, 2012
Kontak pou Laprès:
Jason Smith

305-375-5380

Komisyonè Jean Monestime ap Prezante yon Konsè Sware Twopikal Gratis avèk Lejann Mizik Konpa 'Magnum Band'


Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime, Distrik 2, envite kominote a fè eksperyans mizik vif ak kilti Ayisyen nan yon konsè  gratis jou vandredi 9 novanm nan Oak Grove Park, avèk gwoup lejandè Magnum Band. Tout sa fè pati seri espetak gratis sezon an Noches Tropicales/Swari Twopikal prezante pa Depatman Miami-Dade Parks, Rekreyasyon ak Espas Ouvè epi patwone pa Knight  Foundation.  Admisyon ak pakin gratis pou evenman sa-a.  Konsè de (2) èdtan sa-a ap de 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

"Sa a se yon bon okazyon pou rezidan ak timoun yo pwofite de yon sware inoubliyab ak fanmi yo nan pak bò lakay yo, Sa a tou, se yon eksperyans kiltirèl rich avèk  mizisyen remakab sa yo ki nan kominote mizikal Ayisyen an", deklare Komisyonè Monestime.

Oak Grove Park sitiye nan 690 N E 159 St., Miami. Espektatè yo ki vin nan konsè a ka pwofite de yon pis pou danse ak Fresko gratis jiskaske yo fini. Konsè a ka anile anka ta gen lapli. Pou plis enfòmasyon sou konsè Magnum Band nan Oak Grove Park la, rele Biwo Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime, nan 305-694-2779.

Apwopo Magnum Band:
Magnum Band te fòme an 1976, pa de (2) frè Ayisyen André "Dadou" Pasquet ak Claude "Tico" Pasquet; e endistri mizik Ayisyèn lan rekonèt li kòm youn nan gwoup pi divèsifye, kaptivan, e ki la depi pi lontan. Gwoup la lejandè poutèt li kreye yon estil inik mizik konpa (mizik Ayisyen ak rasin Afriken); melanje lirik konsyans sosyal ak eleman rasin Ayisyen ak kilti Karibeyen, ak yon zès ritm djaz, pòp, ak dè ritm ki plen nanm.

Koulye a nan 36yèm ane li, Magnum Band kontinye ap pèfòme mizik  anpil  enèji ak ritm konpa inik ki selebre pwofondè pèsistan ak popilarite mizik ak kilti Ayisyen an. Gwoup la gen pliske 33 albòm, notaman dènye albòm li an "Rété Avè'm  Chéri."

Pou plis enfòmasyon sou Magnum Band ale sou: http://www.fansofmagnum.com/home2.html.

Kiyès:
Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime, Distrik 2,
Kisa:
Konsè Sware Twopikal Gratis avèk Lejann Mizik Konpa ‘Magnum Band’
Kilè:
Novanm 09, 2012, 7:00 p.m.- 9:00 p.m.
Kikote:
Oak Grove Park
690 N E 159 St.
Miami, FL