News Release Header
For Immediate Release:
February 11, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Egzibisyon sou istwa Dominiken ouvè nan Lakomin Konte a pandan Mwa Eritaj Negritid


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (adwat) rejwenn Dr Amada Vargas, Direktè Egzekitif Latinos United, nan ouvèti egzibisyon Mwa Eritaj Negritid la nan Stephen P. Clark Center  Anba Lavil Miami jou ki te 4 fevriye. Dr Vargas ak lòt Dominiken Ameriken yo te travay ak Asanble Konsiltatif Afè Negritid la pou inogire egzibisyon an, ki enkli yon istwa de Repiblik Dominikèn ak kominote Dominiken an nan Konte Miami-Dade. Gwoup la tou te lanse selebrasyon pou make anivèsè  167èm endepandans Repiblik Dominikèn.

"Sa se yon okazyon pou onore istwa ak kilti rich Repiblik Dominikèn yo ak akonplisman anpil Dominiken, " di Vis Prezidan Edmonson. "Mwen salye Dr. Amada Vargas, Latino Unidos ak zanmi Dominiken mwen yo - sitou sa ki nan katye Allapattah distrik mwen an - nan jou trè enpòtan sa a".