News Release Header
For Immediate Release:
March 16, 2011
Media Contact:
Gerard Philippeaux

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te onore nan Konferans Devlopman Kominotè New Washington Heights


 

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te onore nan Konferans Devlopman Kominotè New Washington Heights

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te rekonèt pou travay li nan kominote a nan Koferans Devlopman Kominotè New Washington Heights la. Konferans lan te fèt pou selebre Mwa Istwa Fanm pandan festival anyèl Folk Life Festival la jou 4 mas 2011, nan Pedestrian Mall ki toupre NW 9yèm Street ak 2nd Avenue nan Overtown. Nan foto sa a se Jackie Bell (agòch), Direktè Egzekitif Konferans la, ak Vis Prezidan Edmonson.