News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 12, 2011
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rankontre ak vizitè distenge Malawi


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ak manm Biwo Devlopman Ekonomik ak Komès Entènasyonal (OEDIT) Konte Miami-Dade akeyi vizitè distenge yo ki soti nan Repiblik Malawi, Lafrik jou 1e avril 2011 nan Stephen P. Clark Center Anba Lavil Miami. Reyinyon an te fè pati yon angajman long Konte Miami-Dade pran nan travay pou ranfòse komès ak relasyon kiltirèl ak kontinan Lafrik.

Pami moun ki te la yo te gen Jimmy Nares, Asistan Direktè OEDIT; Anthony D. Okonmah, Fred Oladeinde, ak Sonny Wright de Fondasyon pou Demokrasi nan Lafrik; Patrick Mphepo, Sekretè nan Komès ak Envestisman, Anbasad Repiblik Malawi nan peyi Etazini, ak H.E. Jane Nankwenya, Anbasadè Adjwen nan Anbasad Repiblik Malawi nan Etazini.

Gwoup la te diskite yon kantite sijè, ki enkli Dekrè Lalwa lan 2000 Gouvènman Ameriken sou Devlopman ak Opòtinite Lafrik (AGOA), ki ofri ankourajman tanjib pou peyi Afriken yo kontinye efò pou yo louvri ekonomi peyi yo epi pou kreye mache lib. Anplis, yo te pale sou apwobasyon kontra $350,7 milyon dola Millennium Challenge Corporation (MCC) ke yo te bay  gouvènman Malawi a pou revitalize sektè pouvwa Malawi an. Kontra enfòmèl la kapab bay konpayi ameriken yo tou opòtinite pou yo fè biznis nan Malawi.


De gòch a dwat: Jimmy Nares, Direktè Adjwen, Biwo Devlopman Ekonomik ak Komès Entènasyonal; Anthony D. Okonmah, Direktè Egzekitif, Fondasyon pou Demokrasi nan Lafrik; Patrick Mphepo, Sekretè – Komès ak Envestisman, Anbasad Repiblik Malawi nan Etazini; Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; H.E. Jane Nankwenya, Anbasadè Adjwen, Anbasad Repiblik Malawi nan Etazini; Fred Oladeinde, Prezidan, Fondasyon pou Demokrasi nan Lafrik; ak Sonny Wright, Ansyen Prezidan Fondasyon pou Demokrasi an Afrik.
Photo credit: OEDIT/Konte Miami-Dade