News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 14, 2011
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan 18yèm Komemorasyon Sèvis Anyèl ak 3zyèm Youth Talent on Parade de Fondasyon Eritaj Dade


 

Breanna J'Shan Evans, Spanish Lake Elementary School, ak Wallace Chester ak Chelsea Chester


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson, Distrik 3, rejwenn Dr Enid C. Pinkney sou bò dwat li, Prezidan Komite Afriken-Ameriken  nan Fondasyon Eritaj Dade, epi agòch li se Rev. Purnell A. Moody, Pastè Adjwen, Ebenezer United Methodist Church, ensike dè lòt manm komite a pou dedye yon pyè tèt tonm simityè a yon fondatè Vil Miami ki te yon Nwa-Ameriken, London Blackstone, nan Simityè Vil Miami jou 10 avril 2011 nan 18tyèm Komemorasyon Sèvis Anyèl ak 3yèm Talent Youth Parade.
Komite a te fè prezantasyon tou bay fanmi Wilhelmina Jennings, Juanita Wilson, Lorraine Farrington Strachan ak Komisyonè Vil Miami Richard P. Dunn. Anplis, Vis Prezidan Edmonson rejwenn Charlayne W. Thompkins, manm komite, ak Retha Boone-Fye, prezidan konkou redaksyon an, pou prezante Sètifika Felisitasyon gayan yo nan konkou redaksyon Komite Afriken-Ameriken an.

: Breanna J'Shan Evans, Spanish Lake Elementary School, and Wallace Chester and Chelsea Chester, both from Ada Merritt Middle School.
Lejann Foto: (G-D) Breanna J'Shan Evans, Spanish Lake Elementary School, ak Wallace Chester ak Chelsea Chester, toude soti nan Ada Merritt Middle School.