News Release Header
For Immediate Release:
April 22, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson selebre Semèn Nasyonal Bibliyotèk


Chairwoman Audrey M. Edmonson with children
De gòch a dwat: Guileina Aristilde ak Gail Hepburn, de Caleb Head Start; Rose Hepburn, Manadjè Sikisal, Model City Library; Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; Doris Albury, Bibliyotekè Jivenil, Model City Library; Katenia Coffee ak Melba Rose, Caleb Head Start.

Photo credits: Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade

Alokazyon Semèn Nasyonal Bibliyotèk la, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ankouraje tinoun yo fè lekti nan Model City Library, 2211 NW 54th Street, jou vandredi 15 avril 2011. Vis Prezidan an li A Friend Like You pa Tanja Askani a yon gwoup timoun nan bibliyotèk la. 

Depi 1958, bibliyotèk yo nan tout peyi a selebre Semèn Nasyonal Bibliyotèk kòm yon fason pou komemore kontribisyon bibliyotèk yo ak bibliyotekè yo nan nasyon an. Pandan tan sa a, Sistèm Bibliyotèk Piblik Miami-Dade la rekonèt valè bibliyotèk nan bay opòtinite pou edikasyon, lwazi ak kiltirèl pou moun tout laj. Pou plis enfòmasyon, ale nan www.mdpls.org.