News Release Header
For Immediate Release:
May 20, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson selebre atis lokal Markus Tracy ak miral MiMo li-a


 

Vis Prezidan Edmonson selebre atis lokal Markus Tracy ak miral MiMo li-a
Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (nan mitan) rejwenn Nancy Liebman, Prezidan Entirimè Asosiyasyon MiMo Biscayne, nan resepsyon ki te fèt nan Soyka, 5556 NE 4th Court, Miami, nan Distrik Komèsyal MiMo, jou 12 me 2011, pou onore atis Markus Tracy ak miral li a. Vis Prezidan Edmonson, ansanm ak elèv Miami Art Charter School yo ak volontè katye yo, te ede pentire miral lal pandan Festival MiMo Art Boulevard Novanm 2010 la.