News Release Header
For Immediate Release:
July 07, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson òganize babekyou 4 jiyè pou granmoun aje Distrik 3 yo


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson selebre Jou Lendepandans ak yon bon babekyou nan Charles Hadley Park, 1300 NW 50th Street, jou lendi 4 jiyè 2011. Vis Prezidan an te òganize evennman an pou granmoun aje yo nan distrik li a, anpil ladan yo se manm Asosyasyon Ameriken pou Moun Retrete (AARP).

Premye foto, de gòch a dwat, Komisyonè Edmonson tap ri ansanm ak Lovette McGill, Prezidan Chapit Miami an, Philip Randolph Institute ak Nancy Dawkins, Prezidan Emeritus, Chapit 4686 Nòdwès Miami de AARP.  Dezyèm foto, granmoun aje yo kap amize yo nan yon babekyou 4 jiyè.

                             

Vis Prezidan Edmonson òganize babekyou 4 jiyè pou granmoun aje Distrik 3 yo
(Photo credits: Marta Martinez-Aleman/Miami-Dade County)

Vis Prezidan Edmonson òganize babekyou 4 jiyè pou granmoun aje Distrik 3 yo