News Release Header
For Immediate Release:
November 08, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Otorite lokal yo revele òlòj atistik nan Borinquen Health Care Center nan Wynwood


Jou 1e novanm 2011, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson selebre yon nouvo enstalasyon atistik nan Wynwood nan Borinquen Health Care Center (BHCC). Nan yon seremoni espesyal, otorite lokal yo ak ekip pèsonèl BHCC a revele chedèv Creos Aetas la,  yon òlòj 20 pye sou mi ki bay sou lwès bilding BHCC a, olon I-95 Lès ak Julia Tuttle Causeway. Creos Aetas, ki vle di plizoumwen "kreyasyon lavi imèn" an laten, montre 12 eskilti seramik ak ajil ak divès vizaj pozisyonen nan chak èdtan. Chak vizaj sa yo senbolize vwayaj kwonolojik nan lavi, epi eprèv ak tribilasyon limanite.

Travo atistik sa a se te yon kado BHCC te resevwa de atis Bahameyen-Ameriken Kourtney Eugene Brown, ki te pase sis ane ap travay nan pwojè a.
 
"Se te yon onè pou mwen te fè pati inogorasyon sa a nan distrik mwen an, espesyalman pou yon òganizasyon ki te ede yon kantite moun nan kominote a", di Vis Prezidan Edmonson. "Mwen rekonesan anvè Kourtney Eugene Brown, yon jèn atis lokal pou kado sa a li fè Borinquen. Òlòj sa a ap san dout vin yon pwen istorik nan Konte Miami-Dade".


 

(L-R) City of Miami Mayor Tomas Regalado; Susana Baker of The Design District, Midtown & Wynwood Experience, Inc.; and Miami-Dade Vice Chairwoman Audrey M. Edmonson.

Photo caption 1: (G-D) Majistra Vil Miami Tomas Regalado; Susana Baker de Design District, Midtown & Wynwood Experience, Inc.; ak Vis Prezidan Miami-Dade Audrey M. Edmonson.

 

Unveiling of Creos Aetas on the western wall of the Borinquen Health Care Center.

Photo caption 2: Inogirasyon Creos Aetas sou mi ki bay sou lwès Borinquen Health Care Center.               

 

Kourtney Eugene Brown, artist of Creos Aetas.


Photo caption 3: Kourtney Eugene Brown, atis ki kreye Creos Aetas.