News Release Header
For Immediate Release:
December 05, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan "MiMo Art in the Park: the Big MiMo Chalk-In"


 

(Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Vis Prezidan Edmonson)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson asanm ak rezidan katye Upper East Side yo nan Distrik 3 ak MiMo Biscayne Association nan festival anyèl asosiyasyon an, "MiMo Art in the Park: the Big MiMo Chalk-In", ki te fèt nan Legion Park, N.E. 64 St. ak Biscayne Boulevard, Miami jou dimanch 4 desanm 2011. Gen atis tout laj ki te patisipe nan desinen konsepsyon pi gwo miral lakrè Miami an sou gran pasaj pyeton ki nan pak la. Festivite yo te gen lada yo manje, machann kap vann atizay ak mizik. Distrik Istorik MiMo a sòti N.E. 50yèm street rive 77yèm street sou Biscayne Boulevard. Nan foto sa a Vis Prezidan Edmonson te ansann ak manm MiMo yo, de gòch a dwat, Nancy Liebman, prezidan enterimè, Barbara Gimenez ak Robert Hernandez.