News Release Header
For Immediate Release:
December 30, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Lidè yo nan kominote a mete tèt ansanm pou mande rezidan yo sispann tire zam selebrasyon nan Lavèy Joudlan


Jou jedi 29 desanm, Vis Prezidan Miami-Dade Audrey M. Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomas Regalado te fè konferans deprès anyèl yo an nan Williams Park nan Overtown pou mande kominote a sispann tire zam selebrasyon nan Lavèy Joudlan. Evennman sa a "Yon Bal Tiye Fèt la", te rasanble lidè kominotè yo ansanm ki tout te avèti ke tire zam anlè ka blese moun seryezman oswa tiye moun inosan.

Dezan de sa, yon ti gason laj 6 zan ki tap vizite zòn Design District la ak fanmi li te blese gravman lè yon bal mawon te pran li Lavèy Joudlan ki fè yo te kouri Lopital Jackson avèk li pou tretman. Dapre Biwo Alkòl, Tabak, Zamafe, ak Eksplozif (ATF), bal ki tire anlè ka voltije jiska 2 kilomèt epi tonbe a yon vitès 300 a 700 pye pa segond.

Plizyè lidè nan kominote a te met tèt ansanm ak Vis Prezidan Edmonson ak Majistra Regalado, ki enkli Komisyonè Vil  Miami yo Michelle Spence-Jones ak Willy Gort; Chèf Polis Vil Miami Manuel Orosa; Majò Lapolis Konte Miami-Dade yo Garry Jeanniton ak Mark Jeter; Demetrius Woody de Planet Pit, reprezantan PitBull, yon pòtpawòl kanpay la; Rev. James Paceley ak Nathaniel Wilcox de PULSE; Rev. Eddie Lake de Greater Bethel AME Church nan Overtown, Rev. Walter T. Richardson, prezidan Konsèy Relasyon Kominotè Konte Miami-Dade; Hector F. Schwerert reprezantan Defansè Piblik Carlos J. Martinez; Pastè Charles Dinkins de Hosanna Missionary Baptist Church; aktivis nan Allapattah Mariano Cruz; ak lòt reprezantan nan kominote a, klèje yo ak otorite fòsdelòd yo.