News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 17, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan plizyè evennman Jounen MLK toupatou nan Konte Miami-DadeKongrèswomann Frederica S. Wilson (agòch) ak Vis Prezidan Miami-Dade Audrey M. Edmonson.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson koumanse fete fèt Dr. Martin Luther King, Jr. a nan dejene pou bous detid “Dr. Martin Luther King, Jr. Unity Scholarship Breakfast” pou 19yèm selebrasyon anyèl òganizasyon “5000 Role Models of Excellence Project” la ki te fèt jou lendi 16 janvye  2012 nan Jungle Island nan Miami.  Misyon pwojè a, ki te fonde pa Kongrèswomann Frederica S. Wilson, se pou gide ti gason minorite yo ak prepare yo pou rantre nan kolèj.

Lidè yo ki soti nan antite sivik ak gouvènmantal te reyini nan dejene a epi kontinye nan parad anyèl Dr. Martin Luther King, Jr. Parade la ki kounyeya nan 35yèm ane li. Vis Prezidan Edmonson ak ekip anplwaye li yo te nan parad la abò yon bato patwouy Polis Konte Miami-Dade epi voye men salye piblik la ki te rasanble sou N.W. 54 Street, apati N.W. 10th rive N.W. 32 Aveni nan Miami. Parad la te fini nan Dr. Martin Luther King, Jr. Park, N.W. 62 Street ak N.W. 32 Aveni nan Miami, kote te gen machann manje, jwèt, mizik ak amizman.

Vis Prezidan an te ale tou nan parad ak festival Dr. Martin Luther King, Jr. ki te fèt jou 14 janvye nan Homestead ak Florida City.

 
Vis Prezidan Edmonson (mitan) ak ekip anplwaye li yo nan parad anyèl Dr. Martin Luther King, Jr.

(Photo credits: Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)