News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 20, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan selebrasyon anyèl Defile Jou WaVis Prezidan Audrey M. Edmonson (mitan) ak Avoka Defans Piblik Carlos Martinez (agòch).
(Foto pa Ryan Holloway/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn Avoka Defans Piblik Carlos Martinez nan selebrasyon anyèl Defile Jou Twa Wa a jou dimanch 15 janvye 2012. Defile a, ki te fèt sou Calle Ocho sòti 4èm Aveni rive 22èm Aveni, selebre Wa Maj biblik yo, oswa Saj yo, ki te vwayaje sòti Bètleyèm pou prezante kado bay Ti Jezi. Rezidan yo aliyen lari yo nan Calle Ocho pou wè pèsonalite lokal yo, lidè kominotè yo, Maskòt yo ak bann mache yo.

Tradisyonèlman, anpil kilti Amerik Latin selebre Jou Twa Wa le 6 janvye, pou komemore vizit Twa Saj yo.