News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 05, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan seremoni inogirasyon travo konstriksyon Mize Syans MiamiPhoto credits: Ryan Holloway –Fotograf Konte Miami-Dade

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn Majistra Carlos Gimenez pou prezante yon pwoklamasyon nan inogirasyon nouvo Mize Syans Miami an bay Patricia ak Philip Frost ki gen mize a kap pot non yo. Inogirasyon an te fèt 24 fevriye 2012 nan Bicentennial Park Anba Lavil Miami ki pral nouvo domisil Mize Da Miami a tou.