News Release Header
Para Divulgación Inmediata:
Marzo 13, 2012
Enlace de Prensa:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson selebre FANM nan yon gala prim anyèl


 
(L-R) Daniel Fils-Aime, Trezorye FANM-Fanm Ayisyen nan  Miami, Inc.;  Diane Landsberg,Vis Prezidan  FANM, Inc.; Jack Lieberman, Manm Konsèy FANM, Inc.; Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; Komisyonè Jean Monestime.  

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ak Komisyonè Jean Monestime prezante yon pwoklamasyon bay Fanm Ayisyen Nan Miyami (FANM) nan Gala Prim òganizasyon an, ki te fèt jou samdi 10 mas 2012 nan Miami Marriott Biscayne Bay nan Miami. FANM sitiye nan kè Little Haiti epi li adrese pwoblèm ki afekte fanmi imigran Ayisyen yo nan Sid Florid. Òganizasyon an gen yon angajman depi 16 ane pou satisfè bezwen fanmi ak timoun ki gen revni fèb ak revni modere yo atravè konsèy, kontak kominotè, edikasyon aksè a swen, ak sèvis sipò.


(L-R) Marleine Bastien, Direktè Egzekitif FANM, Inc.; Vis Prezidan Edmonson; Marie Paul Woodson, Prezidan  FANM, Inc.