News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 14, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson rejwenn Sèvis Lojman Katye pou anbeli kay yo nan Brownsville


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ak ekip anplwaye li yo pran penso pou ede pentire kay jou samdi 10 mas 2012 la pandan 8èm Jounen Anbelisman Kominotè Anyèl Sèvis Lojman Katye (NHS) a te fè nan katye Brownsville nan Distrik 3. Yo te pentire onz kay ak fè jaden yo. Pandan evennman anyèl la, NHS, an kolaborasyon ak Earth Advisors Inc. ak Better South Florida (CITIZENS), ede pwopriyetè kay ki gen revni limite yo amelyore kay yo nan ba yo penti gratis pou deyò kay yo ak pou fè lakou yo.  

"Nou espere ke pentire avèk janden nou fè yo va kontribye a esbilizasyon katye a", deklare Vis Prezidan Edmonson, "epi sa va bay pwopriyetè yo yon santiman de fyète nan kay yo ak kimonote yo. Mwen kwè ke sa ede revitalize ak estabilize katye Brownsville la ki deja yon trè bon katye".

Foto pa Marta Martinez-Aleman