News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 16, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson vizite sant ganmoun aje yo nan Distrik 3 epi adrese enkyetid yo


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson fè vizit regilye nan sant granmoun aje yo nan Distrik 3 pou pale ak rezidan yo epi aprann enkyetid yo.  Nan foto anwo an, Miriam Urra, Direktè Egzekitif Pwogram Granmoun Aje nan Allapattah Community Action, Inc., entwodwi Vis Prezidan an a patisipan yo nan dejene jou 27 fevriye 2012 la. Nan foto anba a, Vis Prezidan Edmonson ansanm ak Esther Nieto Couvertier, twazyèm agòch, Direktè Egzekitif DeHostos Senior Center nan Wynwood, ak granmoun aje yo ki depann de sant la pou manje midi yo jou 15 mas 2012. 

 
(Foto pa Marta Martinez-Aleman)