News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 02, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson patisipe nan rasanbleman pou apiye “Jistis pou Trayvon Martin”(G-D) Reprezantan Eta Cynthia Stafford; Komisyonè Konte Miami-Dade Barbara Jordan; antrenè ekip baskètbòl FIU Isaiah Thomas; Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson; Trey Mourning, Tracy Mourning ak Alonzo Mourning; paran Trayvon yo, Sybrina Fulton ak Tracy Martin.

(foto pa Akeen Brutus/Biwo Vis Prezidan Edmonson)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn Reprezantan Eta Cynthia Stafford, Komisyonè Konte Barbara Jordan ak Jean Monestime, dè lòt ofisyèl eli ak pliske 1,000 rezidan nan yon rasanbleman sipò "Jistis pou Trayvon Martin" ki te fèt dimanch 1e avril 2012 nan Bayfront Park Anba Lavil Miami. Yon kantite espikè ak moun ki te vin nan rasanbleman an tap mande pou arete moun ki tiye jèn gason sa a.

Gen yon kantite manisfestasyon similè ki te fèt nan Florid ak atravè konte a pandan ke sipòtè fanmi Trayvon Martin yo ap tann rezilta yon envestigasyon ensidan 26 fevriye a lè George Zimmerman te tire Trayvon nan Sanford, Florid pandan li tap mache rantre lakay li sòti nan yon boutik nan zòn lan.