News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson akeyi lojman abòdab Vista Mar nan zòn Wynwood(G-D) Michael Wohl, patnè lojman Pinnacle Housing; Vis Prezidan Edmonson; Russell Benford, Majistra Adjwen Konte Miami-Dade; Mitchell M. Friedman ak sizo nan men li,patnè lojman Pinnacle Housing; ansyen Komisyonè Vil Miami Joe Sánchez; Komisyonè Vil Miami Michelle Spence-Jones; Majistra Vil Miami Tomás Regalado; Lauren Levant nan Pinnacle Housing ak Natacha Munilla, manm Konsèy FHFC

Pwojè ki pi resan pou lojman abòdab la te fin fèt nan Distrik 3, se Vista Mar Apartments, ki te inogire le 30 mas 2012 pa Vis Prezidan Audrey M. Edmonson e manm Pinnacle Housing Group, devlopè bilding ki gen 110 inite ki sitiye nan 3606 N.W. 5èm Ave. nan Wynwood.   Konstri ak lajan finansman Konte Miami-Dade, City National Bank of Florida, Vil Miami ak Florida Housing Finance Corporation (FHFC), fasad distenk Vista Mar Apartments lan ajoute yon touch atistik nan vil Miami epi piske li abòdab sa fè li posib pou rezidan mwayen modès yo abite nan yon andwa ki byen sitiye, amizan, epi ki pa nwi anviwonnman an.

"Gen yon bezwen imans pou kalite developman sa a fèt toupatou nan Distrik 3, yon bezwen ke gouvènman an pa ka ranpli poukont li", di Vis Prezidan Edmonson. "Nou bezwen devlopè konstriksyon prive tankou Pinnacle Housing sèvi kòm patnè finansye nou nan defi pou nou bay lojman abòdab de kalite pou fanmi ouvriye yo. Vista Mar chita andedan yon kominote epanwisman atistik nan Wynwood. Atis yo nan Wynwood pote bon devlopman ekonomik apresyab nan yon katye kote depo yo te fèmen depi lontan san sèvis.  Nou dwe remèsye yo poutèt yo vin mete chalè nan Wynwood ak ankouraje plis devlopè konstriksyon prive vin patnè nan jefò nou pou bay lojman abòdab".

A
Christian Bernard, ke nou konnen sou non NARBERO, se artist ki kreye "Color Burst," ki vizib sou fasad lès ak lwès Vista Mar Apts.

(Foto pa: Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)