News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 17, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson vizite lojman granmoun aje yo nan Allapattah pou rankontre ak rezidan yoRezidan yo ak anplwaye yo nan Dante Fascell Senior Housing, 2929 N.W. 18 Avenue, nan Allapattah

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson fè youn nan vizit peryodik li yo nan lojman granmoun aje yo andedan Distrik 3, fwa sa-a li te vizite sant Three Round Towers ak sant Dante Fascell nan Allapattah jou 13 avril 2012. Vis Prezidan an pale ak  rezidan yo pou li te ka konnen enkyetid yo ak jwenn sijesyon yo pou bilding lojman piblik yo.


Vis Prezidan Edmonson distribye bilten nouvèl bay rezidan yo nan Three Round Towers Senior Housing, 2800 N.W. 18 Avenue, nan Allapattah.

(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)