News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 17, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson onore atis distenge yo ak prim nan “Common Ground”


 


Vis Prezidan Edmonson prezante sètifika "Vizitè Distenge" bay atis nan Valencia,Cristina Ghetti ak Claudia Martinez.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson akeyi atis Espanyòl Cristina Valencia ak Claudia Martinez nan Design District  ki chita nan Distrik 3 nan ouvèti "Common Ground", yon echanje atis ant Konte Miami-Dade ak vil Valencia, Spain ki te fèt nan bilding Buena Vista a, 280 N.E. 39 St., Miami jou 13 avril 2012.  Egzibisyon an etale zèv atis ki sòt nan Valencia ak Miami-Dade kòm yon mwayen echanj kiltirèl. 

"Nou konnen ke boza kontribye nan elve estanda lavi tout moun",  deklare Vis Prezidan Edmonson. "Epi youn nan objektif nou se pou favorize yon kominote kiltirèlman divès ki amelyore kondisyon lavi rezidan yo. Koneksyon intènasyonal tankou "Common Ground" enpòtan nan pwomouvwa enterè Konte a bay zanmi entènasyonal nou yo pou fè lyen kiltirèl e ekonomik nou yo ankò pi solid".

(G-D) Patisipan "Common Ground" yo, Cristina Ghetti, ko-konsèvatè egzibisyon an, ak Claudia Martinez, atis nan Valencia, Spain;  Alette Simmons-Jimenez, ko-konsèvatè "Common Ground; Majistra Vil Miami Tomás Regalado;  Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; Maria Palacios, direktè Sant Kiltirèl Espay ak Marcelo Llobel de Centro Valenciano Florida.

(Foto pa: Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson)