News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 17, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson selebre Semèn Nasyonal BibliyotèkVis Prezidan Audrey M. Edmonson li "Tuck Me In" pou timoun yo nan Bibliyotèk Lemon City.

Pou selebre Semèn Nasyonal Bibliyotèk, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson li liv Tuck Me In lan pou timoun yo nan Bibliyotèk Lemon City, 430 N.E. 61 Street, nan Miami nan Distrik 3.  Chak ane, Vis Prezidan an vizite diferan bibliyotèk epi li pou timoun yo pou ankouraje yo fè lekti ak itilize resous disponib yo nan sistèm Bibliyotèk Piblik Miami-Dade la. Pou plis enfòmasyon sou sèvis yo ak sou evennman bibliyotèk yo, ale sou www.mdpls.org.


Timoun y oak anplwaye yon an Bibliyotèk Lemon City.

(Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)