News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 30, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson vizite Claude Pepper Senior Housing(Foto pa Marta Martinez-Aleman/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson koze ak rezidan yo nan sant lojman granmoun aje Claude Pepper Senior Housing, 750 N.W. 18 Terrace, nan Miami jou 26 avril 2012.  Vis prezidan Edmonson vizite sant granmoun aje yo detanzantan pou aprann enkyetid yo ak bezwen rezidan yo.