News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 30, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson rejwenn Greenberg Traurig pou pwomouvwa “Miami Children’s Initiative”Gòch a dwat: Thomas Cerra, Miami-Dade Public Schools; Amber Walker, manm Konsèy Konsiltatif Jenès Miami Children's Initiative (MCI; Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; Annie Neasman, Prezidan Konsèy Administrasyon MCI; Jaret L. Davis, Ko-Manadjè Aksyonè Greenberg Traurig.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn manm kabinè avoka Greenberg Traurig ak òganizasyon ki pa pou pwofi Miami Children's Initiative (MCI) nan yon resepsyon jou 25 avril 2012 ki te fèt nan katye jeneral kabinè avoka a nan Miami sitiye nan 333 S.E. 2nd Avenue. Resepsyon an se te pou pwomouvwa MCI ak pwogram li yo onon kominote Liberty City. MCI se youn nan twa gwo jefò pou chanjman sosyal kap fèt nan Florid ak vizyon pou chanje kominote yo.  Touletwa inisyativ yo, siyiye nan Miami, Orlando ak Jacksonville, fèt sou modèl Harlem Children's Zone ki renome nasyonal, yon modèl pou refòm nan edikasyon. Misyon MCI se pou kreye yon rezo debaz kominotè ki devlope, kowòdone ak kreye edikasyon de kalite, swen medikal aksesib, pwogram devlopman jenès ak opòtinite anplwa. 

Pou plis enfòmasyon sou "Miami Children's Initiative", ale sou www.miamichildrensinitiative.org.