News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 10, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson rededikase Claude and Mildred Pepper Towers pou granmoun aje yoGoch a Dwat: Rick David, Direkstè Jeneral, Wells Fargo; Tony Fransetta, Florida Alliance of Retired Americans; Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; Reprezantan Eta Cynthia Stafford; John Benton, Direktè, Biwo Miami pou Depatman Lojman ak Devlopman Iben (HUD) ak Steve Protulis, Direktè Egzekitif, Elderly Housing Development and Operations Corp. (Foto pa Jessica López/Konte Miami-Dade)

Jou madi 8 me 2012, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rankontre ak Reprezantan Eta Cynthia Stafford ak dè lòt diyitè pou rededikase Claude and Mildred Pepper Towers, 2350 NW 54 Street, nan Miami. Se yon òganizasyon ki pa pou pwofi, Elderly Housing Development and Operations Corp. (EHDOC), ki se pwopriyetè e ki opere lojman granmoun aje ki la depi 30 ane. Lojman an benefisye de pliske $9 milyon dola renovasyon avèk asistans Wells Fargo, Depatman Devlopman Lojman ak Iben (HUD) federal, Ajans Finans Lojman Florid, AGM Financial, Telesis Corporation ak Morrisey Construction. Bilding lojman abòdab yo gen ladan 150 granmoun aje epi li pote non Lonorab Claude Pepper, ki pase senk desani kòm fonksyonè leta, ki enkli Kongrè Etazini, epi li te yon gwo defansè refòm swen medikal ak sekirite ekonomik pou tout moun, espesyalman granmoun aje yo.