News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 18, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson onore Gwoup Resous Anplwaye Nwa AmerikenDe gòch a dwat:(agòch) Donna Williams, Ana Vaca, Mary Alton, Susana Baker, James McKnight, Bobby Baker, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson, Zimbalist Chalk, David Bradshaw, Penny Grier. (Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson prezante yon Sètifika Apresyasyon bay Gwoup Resous Anplwaye Nwa Ameriken nan American Airlines pou kontribisyon li nan fè kado jwèt pou timoun dezavantaje nan evennman anyèl kado Nwèl Distrik 3 a. Vis Prezidan an rejwenn gwoup la nan yon seremoni espesyal ki te fèt nan Ayewopò Entènasyonal Miami jou 2 me 2012.