News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 18, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson fè jèn atis yo konpliman nan Kids Art Walk nan Wynwood


 
(foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson fè yon pase nan Kids Art Walk jou 14 me 2012 pou akeyi jèn atis yo ki patisipe nan pwogram gadri apre lekòl nan Dorothy Quintana Community Center nan Roberto Clemente Park, 101 NW 34 Street, nan Wynwood. Wap wè li la a ansanm ak pwofesè timoun yo, Marybel DeRosa, ak kèk nan sipòtè pwogram lan. Tout zèv da yo te kreye ak materyo resiklaj.