News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 18, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson vizite premye distillatè wonm nan Wynwood(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (agòch) ap koute atantivman pandan Matt Malone ap esplike pwosesis distilasyon wonm lan nan Distileria Caneca, 2320 North Miami Avenue, nan Miami nan yon resepsyon espesyal ak vizit gide ki te fèt jou 10 me 2012.  Malone te kreye premye distillatè a nan Miami epi planifye pou itilize lokal Wynwood la kòm yon galri ak espas anplennè pou atis lokal yo. Evennman an te òganize pa Malone, kreyatè Miami Club Rum, ak Chanm Komès Pòto Riken an, dirije pa Direktè Egzekitif Luis De Rosa.