News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 29, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson selebre anivèsè atis lokal nan atelye WynwoodVis Prezidan Audrey M. Edmonson ak Eleazar Delgado.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ede atis Eleazar Delgado selebre premye anivèsè li nan Wynwood jou 12 me 2012 nan atelye li, 2703 NW 2nd Avenue, nan Miami.  Vis Prezidan an prezante atis Venezwelyen an ak yon pwoklamasyon, epitou li te la nan ouvèti atelye li-a an  2011 pou akeyi li nan katye lèza Wynwood ki chita nan Distrik 3. Lane pase, Delgado elaji koleksyon enspire Miami li-a "Behind the Lights Collection" pou gen ladan li pyès twa-dimansyon, bwat ekleraj limyè ak objè da pou abiye. 


Eleazar Delgado montre Vis Prezidan Audrey M. Edmonson yon pyès kòmande espesyal,"Miami's Cask of Dreams."

(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)