News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 29, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson akeyi Espektak Prentan Konpayi Dans Peter London(Foto pa Basil Binns/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (adwat)  rejwenn Reprezantan Eta Cynthia Stafford (agòch) pou swete Peter London bon sikè ak konpayi dans li-a, Global Dance Theater, nan yon resepsyon  ki te fèt anvan prezantasyon espektak prentan konpayi dans la nan Little Haiti Cultural Center, 212-260 NE 59th Terrace, nan Miami jou 5 me 2012. Espektak dans la melanje tradisyon Afriken, Amerendyen, Karayib, ak Ewopeyen, ansanm ak pwòp kreyasyon inik mesye London. Yon loreya konkou  Knight Arts Challenge la, Peter London Global Dance Theater, Inc. (PLGDT), an rezidans nan Little Haiti Cultural Center Theater.