News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 01, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson retounen nan koridò NW 18yèm Aveni an pou kontinye travo netwayaj kominotè yoVis Prezidan Audrey M. Edmonson ak ekip anplwaye li yo ansanm ak manm Lapolis Konte Miami-Dade ak Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon nan lari katye rezidansyèl yo ant N.W. 18yèm ak 19yèm  aveni nan Liberty City.

Pou katryèm mwa dafile, Vis Prezidan Audrey Edmonson òganize yon travo netwayaj kominotè kote tout moun bay kout men sou koridò N.W. 18yèm Aveni an de 62yèm a 71yèm Street nan Liberty City jou 30 me 2012. Yon ekip ki konpoze de Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon Konte Miami-Dade, Lapolis ak Ranfòsman Kòd Kontriksyon ansanm ak Greater Miami Service Corps te pwomennen nan koridò komèsyal la ak wout rezidansyèl yo pou netwaye debri, bay pwopriyetè rezidans yo ak biznis yo sitasyon si yo pa an konfòmite, epi pale ak rezidan yo ak pwopriyetè biznis yo sou sa yo bezwen sou katye a. 

 
Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon Konte Miami-Dade ranmase debri sou N.W. 63 Street ant N.W. 18yèm ak 19yèm aveni.

 
Gwoup Miami Service Corps bay kout men pou netwaye yon teren nan menm kwen an.

(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)