News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 08, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson onore konpayi dans "Mad Dance" nan Little HaitiMajistra Carlos A. Gimenez ak Vis Prezidan Audrey M. Edmonson deklare 2 jen 2012 “Jounen Mad Dance Miami” nan yon pwoklamasyon li prezante bay direktè konpayi dans la, Cherilyn Morocco.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn Majistra Carlos A. Gimenez sou sèn nan Sant Kiltirèl Little Haiti a, 212 NE 59th Terrace, nan Miami pou prezante yon pwoklamasyon bay Cherilyn Morocco, ki te bay yon espektak ak konpayi dans li a Mad Dance Miami pandan jounen festivite yo.  Ms. Morocco konstri pi gwo pwogram dans nan Little Haiti, li devlope pwogram lan pou gen ladan li 120 timoun nan mwenske wit mwa. Anpil nan elèv yo benefisye de bous detid ke li bay epi li kontinye eritaj li nan ansèyman. Majistra a ak Vis Prezidan an te prezante tou dè Sètifika Apresyasyon bay Anita Darbonne, direktè Sant Kiltirèl Little Haiti, ak Marie Vickles, Kowòdinatè Atizay Vizyèl nan sant la, ki sitiye nan Distrik 3 Vis Prezidan an.


Konpayi  Mad Dance Miami.

(Foto pa Akeem Brutus/Konte Miami-Dade)