News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 11, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan fundraising Sant La(Foto pa Akeem Brutus/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (mitan) ansanm, de gòch a dwat, ak Manm Konsèy North Miami Marie E. Steril, Senatè Eta Oscar Braynon II, Reprezantan Eta Ron Saunders ak Vis Majistra Vilaj El Portal Harold E. Mathis, Jr. nan fundraising anyèl Sant Katye Ayisyèn (Sant La), ki te fèt jou 24 me 2012 nan Moca Café nan North Miami.  Sant ki pa pou pwofi a sèvi kominote Ayisyèn Sid Florid la.