News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Miami-Dade onore yon pastè lokal pandan Jibile Dore li(Foto pa Basil Binns/Konte Miami-Dade)

Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Joe A. Martinez ak Vis Prezidan Audrey M. Edmonson prezante yon pwoklamasyon bay Rev. Vane Eubanks, Sr. ak madanm li, Mary, nan yon selebrasyon Jibile Dore 50èm anivèsè li kòm pastè ki te fèt nan Jordan Grove Missionary Baptist Church, 5946 NW 12 Avenue, nan Miami.  Rev. Eubanks se patè legliz Greater New Bethlehem Missionary Baptist Church nan Miami.