News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Konte Edmonson selebre Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyèn(Foto pa Akeem Brutus/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (dezyèm agòch) ansanm ak, de goch a dwat, Francois Guillaume II, Konsil Jeneral Ayiti, Regine Chevalier ak Komisyonè Distrik 2 Konte Miami-Dade Jean Monestime nan seremoni fèmti festivite Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyèn yo ki te fèt nan North Miami Beach McDonald Theatre,  17051 NE 19èm Aveni, nan North Miami Beach jou 29 me 2012.  Evennman an te ko-patwone pa Komisyonè Monestime ak Vil North Miami Beach.