News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 11, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson lanse match yo ak elèv hayskoul North Miami ak Miami Edison


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson lanse match ant lekòl hayskoul North Miami ak Miami Edison jou 26 me 2012 nan Emmanuel Manno Sanon Soccer Park, 6421 N.E. 2èm Aveni, nan Miami. Match foutbòl la te fè pati yon jounen festival, Ayiti Dekole, pou selebre Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyèn. Festivite yo, ki te òganize pa òganizasyon North East Second Avenue Partnership, te gen ladan li tou dè aktivite ak jwèt pou timoun, atizay, manje Ayisyen, mizik ak espektak kèk gwoup konpa Ayisyen. 


(Foto pa: Akeem Brutus/Biwo Vis Prezidan Edmonson)