News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 22, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson Lanse Evennman Morning Mile la


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te gen plezi sifle siflèt pou koumanse evennman "Morning Mile" la ki te patwone pa AvMed Health Plans jou 15 jen 2012 nan Jefferson Reaves Park, 3090 NW 50th Street, nan Distrik 3 nan Miami-Dade. "Morning Mile" la fè pati pwogram “Anfòm-pou-Jwe” nan kan dete Depatman Pak, Rekreyasyon, ak Espas Ouvè Miami-Dade (PROS) la". Timoun yo koumanse jounen yo ak  yon aktivite fizik kouri, jògin oswa mache; pou senk kilomèt. Chak patisipan resevwa meday pou mete nan chèn nan kou yo.

 
(Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)