News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 22, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Kanpay enskripsyon votè te fèt pou rezidan yo nan Brownsville Transit Village(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (adwat) pataje yon ti moman ak rezidan Brownsville Transit Village, Brenda Davis, nan yon Kanpay  Enskripsyon Votè ki te fèt 15 jen 2010 nan nouvo devlopman an, ki sitiye akote estasyon Brownsville Metrorail Station, 5200 NW 27 Aveni nan Miami.   Village la gen ladan li senk bilding ak anviwon 500 inite lojman abòdab pou fanmi ak revni fèb yo ak granmoun aje yo,  yon sant kominotè, laboratwa konpitè ak garaj paking.