News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 26, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson nan evennman anyèl "Orange Gala" Chanm Komès Omoseksyèl Miami-Dade


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ansanm ak Steve Rothaus, agòch, ak Rick Katz, adwat, toude rezidan Morningside nan Distrik 3, nan 11yèm Evennman Anyèl Gala ak Prim Chanm Komès Omoseksyèl Miami-Dade. "Orange Gala" a te fèt nan Hilton Miami Downtown, 1601 Biscayne Boulevard, jou 23 jen 2012. 

 


Foto pa Marta Martinez-Aleman/Konte Miami-Dade