News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 05, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson pase fèt 4 jiyè a ansanm ak rezidan El Portal ak Liberty City yo nan pinikVis Prezidan Edmonson (ekstrèm gòch) ap sèvi granmoun yo manje nan babekyou anyèl 4 jiyè ki fèt nan Charles Hadley Park la.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson koumanse selebrasyon Jou Lendepandans li ap koze ak rezidan yo nan Pinik anyèl 4 jiyè Vilaj El Portal la ki te fèt nan ti pak ki nan Lakomin Vilaj la ki nan NE 87èm Street epi kontinye festivite yo nan Liberty City nan Hadley Park, NW 50èm Street ak 12èm Aveni, kote Vis Prezidan an te òganize babekyou anyèl 4 jiyè li a pou granmoun aje yo ki nan zòn li an. Vis Prezidan an, anplwaye li yo, ak volontè yo sèvi anviwon 200 moun.

   

Foto agòch: Granmoun aje yo amize yo nan yon piknik nan Charles Hadley Park nan Liberty City pandan Jou Lendepandans. Foto adwat: Vis Prezidan Edmonson (ekstrèm gòch) ap koze ak rezidan yo nan piknik 4 jiyè El Portal la.

(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)