News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Dawout 13, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan Twazyèm Evennman Anyèl Larantre Lekòl nan Little Haiti Optimist Club


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te rejwenn pa, de gòch a dwat, Reine Marie Maurice, Little Haiti Optimist Club, manman ekip foutbòl la, Elizabeth Presume, Miss Florida Black Globe, ak Nancy Levros, manm Little Haiti Optimist Club, nan Twazyèm Evennman Anyèl Larantre Lekòl nan Little Haiti Optimist Club ki te fèt jou 10 dawout 2012 nan Little Haiti Soccer Park, 6301 N.E. 2 Ave., Miami nan Distrik 3 Konte Miami-Dade. Vis Prezidan ak Komisyonè Distrik 3 a kontribye ak ede distribye sakado ak founiti klasik bay timoun yo nan Little Haiti.


Foto pa: Basil Binns/Biwo Vis Prezidan Edmonson