News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Septanm 11, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson pale kont vyolansFoto Kredi: Armando Rodriguez/ Fotografè Konte Miami-Dade

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson pale avèk fèvè ak rezidan yo nan Liberty Square nan pwogram Otononi Jenès Entènasyonal  ki te fèt 8 septanm 2012 nan Liberty Square Community Center, 6304 N.W. 14 Ave., Miami.  Vis Prezidan Edmonson ankouraje kominote a ede lapolis mete yon fren nan vyolans ki fin ravaje kominote a, pakilyèman pami jèn yo.

"Se yon defi pou jèn yo ak pou kominote nou an anpeche vyolans ravje lari nou yo ak katye nou yo", deklare Vis Prezidan Edmonson.  "Vyolans zam koute lavi anpil fanmi nou ak zanmi nou ki tonbe nan move sitiyasyon. Nou paka fè kòm si nou pa wè ankò pwiske li la anba je nou, lakay nou ak nan katye nou.  Vyolans zam rive jwenn plas li nan andwa tankou plas piblik nou yo ak nan sant espòtif yo. Anpil timoun inosan pèdi lavi yo pandan yap jwe devan lakay yo. Fòk bagay sa a sispann. Nou bezwen jèn lidè yo kanpe pou di sispann vyolans zam. Mou bezwen w".