News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Oktòb 23, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan 37yèm ane Gala Prim Anyèl Crime Watch Sitwayen Konte Miami-Dade


 

Photo credits: Ryan Holloway/Miami-Dade County

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn agòch, Komisyonè Sally Heyman, ak Komisyonè Linda Bell pou felisite Prezidan de Lane yo, Helen Sonenreich ak Barbara Krause, nan 37yèm ane Gala Prim Anyèl Crime Watch Sitwayen Konte Miami-Dade ki te fèt 5 oktòb 2012 nan Hilton Miami Airport and Convention Center. Vis Prezidan Edmonson pataje sware a ak manm Crime Watch Distrik 3 yo, anpil ladan yo sòt nan katye Upper East Side nan Distrik 3.