News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Oktòb 23, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe kòm jij nan 8yèm evennman anyèl defile chyen Belle Meade Halloween Dog Parade


 

Foto pa: Marta Martinez-Aleman/Vice Chairwoman Edmonson's office

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te jij nan 8yèm evennman anyèl defile chyen Belle Meade Halloween Dog Parade ki te fèt 21 oktòb 2012 nan Belle  Meade Dog Park, N.E. 8yèm Aveni ak 74 Street nan Distrik 3. Prezide pa Prezidan Asosiyasyon Pwoproyetè Belle Meade Jo Wilder, evennman an te òganize pa volontè yo nan asosiyasyon an ak katye a epi sipòte pa biznis yo ki sou katye a.