News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Oktòb 24, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson fè pakou Ayewopò Entènasyonal Miami ak Asosiyasyon Taksi "New Vision"


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson fè pakou liy taksi nan Ayewopò Entènasyonal Miami (MIA) ak reprezantan New  Vision Taxi Drivers Association ak kèk pèsonèl MIA jou 19 oktòb 2012 pou aprann enkyetid chofè meday taksi yo ki desèvi pasaje yo nan MIA. Gen apeprè 4,000 chofè taksi ki enskri nan Konte  Miami-Dade.

Foto pa:  Marta Martinez-Aleman/Vice Chairwoman Edmonson's office