News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 02, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson mache bra nan lè bra nan evennman "Souls to the Polls"


 

Foto pa: Marta Martinez-Aleman/Biwo Vis Prezidan Edmonson

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson lye bra avèk klèje ansanm ak ofisyèl eli yo nan manifestasyon "Souls to the Polls" ki te òganize pa PICO United Florida, ki fè pati yon rezo 17 Eta ak gwoup relijye kominotè yo ki dirije lokalman pa Pastè Carl Johnson sòti African Heritage Cultural Arts Center rive Joseph Caleb Center nan Liberty City. Gen pliske 20 legliz, pastè ak gwoup kominotè nan zòn yo ki kolabore ak PICO Florida pou òganize ak patisipe nan manifestasyon an. Nan Caleb Center an, Rev. Al Sharpton te adrese foul la epi ralye yo pou ale vote. Manifestasyon an te òganize poutèt yo tap koupe nan jou pou vote pi bonè ane sa-a de 14 a wit, konte dimanch anvan Jou Eleksyon, pa Lejislati Eta Florid la.