News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 30, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta-Martinez-Aleman

305-636-2331

Nowèl Distrik 3 Vis Prezidan Edmonson


Foto pa: Armando Rodriguez/ Fotografè Konte Miami-Dade 

(Miami-Dade County, FL) -- Vis Prezidan Audrey M. Edmonson envite timoun Distrik 3 yo vin rejwenn li nan evennman anyèl Distribisyon Kado Jwèt li a ki te fèt jou 19 desanm 2012 nan Caleb Center, 5400 N.W. 22 Ave., Miami.  Vis Prezidan an ansanm ak Papa Nowèl te distribye kado bay pliske 900 timoun ki nan nesesite ki abite nan Distrik 3.