News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 24, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson patisipe nan evennman anyèl Defile Jou dè Rwa


 
Komisyonè  Audrey M. Edmonson abò Bato Patwouy Marin Miami-Dade (Foto pay Ryan Holloway/Konte Miami-Dade)

(Miami-Dade County, FL) -- Komisyonè Audrey M. Edmonson patisipe nan festivite yo nan evennman anyèl Defile Jou dè Rwa,  jou dimanch 20 janvye 2013. Defile a, ki te fèt sou Calle Ocho soti 4èm Aveni rive 22èm Aveni, selebre pèsonaj biblik Twa Rwa Maj yo, ki te vwayaje ale Bètleyèm pou prezante kado bay ti Jezi. Rezidan yo aliyen bò wout la sou Calle Ocho pou wè pèsonaj lokal yo, jwè Miami Heat yo, lidè kominotè yo, maskòt yo, ak bann kap fè defile yo.

Tadisynèlman, Jou dè Rwa se yon jou ki selebre nan anpil kilte Amerik Latin jou 6 janvye pou komemore vizit Twa Rwa Maj yo.