News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 25, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson Selebre Dr. Martin Luther King, Jr. Day


Komisyonè Audrey M. Edmonson te kòmanse selebrasyon Jou Dr. Martin Luther King, Jr. a nan 20èm evennman anyèl “Dr. Martin Luther King, Jr. Unity Scholarship Breakfast” la pou benefisye òganzasyon “5000 Role Models of Excellence Foundation.” Evennman an te fèt nan Parrott Jungle jou 18 janvye 2013.

Jou samdi 20 janvye a, lit e rejwenn rezidan ak ofisyèl eli Florida City ak Vil Homestead yo nan defile anyèl yo an pou selebre Jou Dr. Martin Luther King, Jr. sou wout yo de vil sila yo nan sid Konte Miami-Dade.

 

Komisyonè Audrey M. Edmonson patisipe nan defile anyèl “Dr. Martin Luther King, Jr. Parade” nan Liberty City. Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade.

Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez nan 20èm evennmman anyèl “Dr. Martin Luther King, Jr. Unity Scholarship Breakfast.” Foto pa Ryan Holloway/Konte Miami-Dade

Komisyonè Audrey M. Edmonson te vizite tou ak Imperial Court, Daughters of Isis, yon gwoup oksilyè fanmi fanm ki se manm Prince Hall Shriners, nan fundraising anyèl la. Foto pa Ryan Holloway/Konte Miami-Dade

Komisyonè Audrey M. Edmonson ede jèn volontè yo selebre pwojè anbelisman “Blòk pa Blòk” de Miami Children Initiative (MCI). foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson.

 

Jou lendi 21 janvye a, Komisyonè Audrey M. Edmonson ansanm ak ekip anplwaye li yo selebre okazyon fèt Dr. Martin Luther King, Jr an sou N.W. 54 Street nan 36th defile anyèl Dr. Martin Luther King, Jr. Parade nan kè Liberty City. Komisyonè Edmonson te tou ede Miami Children’s Initiative (MCI) transfòme plizyè blòk nan Liberty City an yon vitrin egzibisyon pou lavni katye sila nan Miami.

Nan fèt Dr. Martin Luther King, Jr. an, yon fèt nasyonal ki dedye a sèvis kominotè, anplwaye MCI yo, volontè yo ak rezidan katye yo koumanse “Konstwi yon Lavni, Blòk pa Blòk” nan transfòme N.W. 60èm Street sòti 17èm rive 19èm aveni, koumanse nan lekòl Charles R. Drew Middle, 1775 N.W. 60èm Street, Miami.

An patnèship ak D.J. Laz, D.J. radyo 106.7, Himan Brown Charitable Trust, MCI ak volontè yo plante pyebwa ak plant, ranje twotwa yo, pentire poto limyè, koumanse yon jaden kominotè. Pou aprann plis sou MCI ak inisyativ “Blòk pa Blòk” li -a, ale sou sitwèb MCI la, http://www.miamichildrensinitiative.org/blockbyblock.shtml.